Partner

Název:            PRŮMSTAV, a.s.

Sídlo:             Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4

Registrace:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

IČ:                   25 10 58 25

DIČ:                CZ 25 10 58 25