Provedení systému

Skutečné realizace

Systém SAFE-POINT byl k dnešnímu dni rozmístěn na cca 30 stavbách firmy PRŮMSTAV a.s., SMP CZ a.s., SMS a.s..

Reálné provedení. Realizace na akci Dostavba administrativní budovy South Point, Vyskočilova ul., Praha 4 – I. ETAPA + II. ETAPA

 

Provedení skřínky

Provedení záchranného pásu