6 kroků k záchraně života

1. KROK – VLASTNÍ BEZPEČNOST ZACHRÁNCŮ

Ať už se stane cokoliv, pokud není zajištěna vlastní bezpečnost zachránců, tak nikoho dalšího nezachraňují. Nic nezkomplikuje situaci víc než to, že je třeba zachraňovat někoho dalšího.

Je proto nutné dbát na celková ohrožení jako je např. pád z výšky / do hloubky, možné zavalení, úraz elektrickým proudem, možnost výbuchu a další.

Dále je třeba používat osobní ochranné prostředky – zejména ochranné rukavice a roušku.

2. KROK – LINKA 155  

            Dalším velice důležitým krokem je zavolání pomoci, tedy Zdravotnické záchranné

služby na lince 155. Od této doby se počítá zákonem definovaných 20 minut. Lze samozřejmě volat celoevropské číslo 112, tam ale dochází k časové prodlevě a operátoři nejsou úplně schopni zajistit asistovanou první pomoc.

Hodnocení situace předtím, než zavoláme linku 155, by nemělo trvat déle než 30 vteřin. Sledujeme zejména: co se stalo / postiženého oslovíme, štípneme / zjistíme, zda krvácí, dýchá a hned poté voláme. Hlásíme: co se stalo a kde / kolik je postižených, a jaký je jejich stav / jejich jména a přibližný věk / kdo volá.

3. KROK – MASIVNÍ KRVÁCENÍ – ZTRÁTOVÉ PORANĚNÍ

Jedná se o první ze čtyř kroků, který řeší vážné život ohrožující stavy. Na správné a rychlé reakci závisí život postiženého.  Objem zachráněné krve totiž zásadně ovlivňuje další šance na přežití. Bez krve jsou další kroky neúspěšné, a proto je nutné zareagovat správně a rychle.

Postup je jednoduchý – nejdříve ucpeme ránu, téměř lhostejno čím (prstem, bundou, košilí apod.), hlavně rychle. Tím dojde je zpomalení krvácení.

Následně je potřeba krvácení zcela zastavit – zatím jsme ho pouze zpomalili. K tomu jsou v SAFEPOINTu připraveny dva typy škrtidel, obě se schopností zastavit masivní tepenné krvácení z kterékoliv končetiny.  

Jedná se o škrtidlo typu CAT® které funguje na principu suchého zipu s dotahovací tyčkou a škrtidlo typu SWAT® které pracuje na principu gumové bandáže.

S pomocí tohoto škrtidla dokážeme rychle a efektivně zastavit masivní krvácení. Je možné jej nasadit a zajistit pouze jednou rukou, proto je vhodné k tomu, abychom případně mohli zachránit sami sebe. A právě tato snadná aplikace je důležitá pro systém SAFEPOINT – jednoduchost použití výrazně zvyšuje šance na správné použití a tedy záchranu života.

Největším přínosem tohoto škrtidla je široká použitelnost a efektivita. Jeho použití se sice o trochu složitější, než u škrtidla CAT, ale to vyvažují jeho vlastnosti. Škrtidlo SWAT je totiž možné v případě krvácení efektivně použít i jako tlakový obvaz.

4. KROK – VOLNÉ DÝCHACÍ CESTY

Jedná se o druhý život zachraňující úkon. Jeho cílem je zajistit zprůchodnění dýchacích cest. V případě, že postižený nedýchá, je nejprve nutné vyčistit dutinu ústní od všech nečistot (zbytky potravy, apod.). Dalším krokem je uvolnění dýchacích cest, které provedeme záklonem hlavy a kontrolujeme cca 10 sekund. Už tento krok může vést ke spontánnímu dýchání

Pokud došlo k vysokoenergetickému poškození (pád z výšky apod.) je pravděpodobné poškození páteře, a proto se vždy snažíme s postiženým zacházet šetrně. Nicméně pokud nedýchá a dýchací cesty nebudou uvolněny, pak je poškození páteře bezpředmětné.

5. KROK – RESUSCITACE

V případě, že po uvolnění dýchacích cest nedojde k obnově spontánního dýchání, je nutné automaticky zahájit resuscitaci. Neprovádíme žádná další vyšetření, pokud postižený po uvolnění dýchacích cest nedýchá, automaticky se předpokládá selhání krevního oběhu a je tedy nutné bezodkladně zahájit nepřímou masáž srdce.

Tuto masáž provádíme na středu hrudníku, mezi bradavkami. Masáž provádíme frekvencí 100 x / minutu, zhruba 5-6 cm hluboko.

Důležité je primárně provádět správně srdeční masáž. Umělé dýchání není prioritou, provádí ho POUZE osoba řádně vyškolená. Hlavním cílem je udržení uměle vytvořeného tlaku v krevním oběhu.

Pokud je prováděna masáž srdce v součinnosti s umělým dýcháním (poměr 30:2), ale není dostatečně synchronizována, vznikají prodlevy mezi dýcháním a masáží – výsledkem je možná dobrý pocit zachránců, ale uměle vyvolaný tlak v oběhu je nula a kyslík dodaný plicím zůstane pouze v plicích.

Takže masírovat, masírovat, masírovat a až pak vše ostatní.

6. KROK – UDRŽOVAT V TEPLE

Posledním život zachraňujícím úkonem je ochrana tepelného prostředí v těle. Při vážných poraněních dochází k tzv. centralizaci oběhu, kdy tělo v „bezpečnostním režimu“ zvyšuje šance na přežití tím, že ochraňuje nejdůležitější orgány (mozek, srdce, plíce).

Praktickým důsledkem takového režimu je selhání tělesné termoregulace. Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách je téměř vždy chladněji, než je teplota lidského těla (v červenci 2015 bylo pouze 7 dnů, kdy byla teplota vzduchu vyšší než 35°C), dojde poměrně rychle k prochladnutí. To má za následek zvýšenou úmrtnost ve 2 – 3 dnech následujících po samotném úrazu – jinými slovy, pokud tepelný komfort neřešíme, riziko úmrtí je výrazně vyšší.

S ohledem na tato fakta musíme dbát na zajištění tepelné stability postiženého. Použití pasivního systému (izotermické folie) je nedostatečné, a proto je součástí systému SAFE-POINT také aktivní systém ohřevu, přikrývka Ready-Heat II.

Její obrovskou výhodou je, že zajišťuje teplo na základě chemické reakce – je tedy samostatným zdrojem tepla. Po rozbalení přikrývky dojde k chemické reakci s kyslíkem, po 8-15 minutách je její teplota 37°C a vydrží takto hřát po dobu několika hodin.

Následně použijeme pasivní systém, tedy izotermickou folii, která dále pomáhá udržet teplotu. Tím opět zvyšujeme šanci na přežití postiženého.