Dostupnost systému

ROZMÍSTĚNÍ

Co se týče dostupnosti, pak je tato otázka hodna Šalamouna Pokud je zasažená velká tepna, krvácení, které následuje je velice rychlé a vede poměrně rychle k šoku a následně ke smrti vykrvácením. Na druhou stranu, rozmístění systému SAFE-POINT na stavbě  (pracovišti) ve velkém počtu by bylo poměrně neefektivní, a ani to by nezaručovalo úspěch. Z tohoto důvodu je nasnadě řídit se logikou a definicí možných rizik, s ohledem na možná zranění.

Celý systém je proto navržen tak, aby pokud možno postihnul všechny situace, které mohou na stavbě nastat. Pro práce, které jsou extrémně rizikové (např. úraz s masivním krvácením při řezání motorovou pilou) je škrtidlo CAT® nutnou součástí pracovních pomůcek.  U činností, kde toto riziko není tak vysoké, byl jako odpovídající limit  definována doba 3-4 minuty – to odpovídá přibližně 10 podlažím nebo 350 metrům. Minimálně je však instalován vždy jeden SAFE-POINT na každý objekt.

Obsah systému SAFE-POINT je uložen v ochranné skřínce s kaleným sklem. V případě potřeby je v blízkosti kladívko pro rozbití skla.

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

Každý pracovník na stavbě by o tomto systému měl být informován v rámci pravidelných bezpečnostních ¼ hodinek. Zde je poměrně vysoká šance na proškolení 90 % pracovníků, kteří se na stavbě pohybují.

  1. Informace k použití systému SAFE-POINT jsou na stavbě dostupné i ve formě textu, a každý pracovník má neustále možnost si znalosti doplnit „samostudiem“. Vše si pak mohou v klidu rozmyslet v pauze nebo při cestě po pracovišti.
  2. Tyto informační tabule slouží i těm pracovníkům, kteří nebyli z jakéhokoliv důvodu informováni v rámci pravidelné bezpečnostní ¼ hodinky. Potřebné informace najdou právě zde…
  3. Pomůcky jsou ve správném pořadí a spolu s jednoduchým návodem na poskytnutí první pomoci umístěny na pásu, který se nachází uvnitř boxu SAFE-POINT. Návod provádí zachránce správným postupem, což je důležité především z důvodu extrémního stresu v daném okamžiku. Zachránce, i když absolvoval školení a přečetl si nástěnku, je v této nečekané a kritické situaci pod velmi silným tlakem a to často vede ke snížení schopnosti správně a objektivně takovou situaci hodnotit. Nadneseně se dá říci, že „polovinu znalostí v té chvíli člověk zapomene hned a ta druhá je velmi obtížně dostupná“. Proto je nutné poskytnout zachránci pomocnou berličku a tou je právě správně sestavený záchranný pás.

Vedlejším efektem tohoto sytému je, že pokud dotyčný zachránce chyběl na bezpečnostní ¼ hodince, nástěnku si neprostudoval, určitě si zapamatoval alespoň to, že má doběhnout do SAFE-POINTu pro pomůcky. Pak je vysoká šance, že poskytne první pomoc správně, byť s určitou časovou ztrátou.